warsztaty teatralne
 . : . warsztaty teatralne - strona główna . : . spektakle . : . galeria i opinie . : .  inspiracje . : . kontakt . : . 
qqq
     
qqq KAROLINA BURDYŁO-GETKA
Karolina

Moja przygoda z teatrem rozpoczęła się, kiedy zaczęłam uczęszczać na zajęcia młodzieżowej grupy teatralnej Kokon przy MOK w Olsztynie oraz wyjeżdżać na międzynarodowe warsztaty teatralne. Wtedy zrozumiałam, że teatr może być wspaniałym miejscem tworzenia i spotkania.

Chcąc pracować z ludźmi na studia wybrałam psychologię (którą ukończyłam w 2008 r.). Równolegle kontynuowałam swoją edukację teatralną.

Byłam aktorką studenckiej grupy Teatr 108 prowadzonej przez T. Zadróżnego (Teatr Baza) oraz P. Filonowicza (Akademia Sztuki i Kultury). Nasza praca polegała na doskonaleniu warsztatu, wspólnych podróżach, zbieraniu materiału do pracy teatralnej, przygotowaniu spektakli i działań z publicznością. Wtedy zaczęłam wykorzystywać elementy warsztatu teatralnego w pracy z ludźmi i zrozumiałam, że teatr to wspólne świętowanie.

W kolejnych latach ukończyłam Policealne Studio Aktorskie Lart w Krakowie oraz wyjechałam na indywidualny staż artystyczny na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, gdzie miałam możliwość uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach z programu szkoły. Pozwoliło mi to poznać różnorodne formy teatralne, a także doświadczyć nieustającej gotowości do tworzenia. Brałam i nadal biorę udział w warsztatach teatralnych oraz projektach kończących się spektaklem lub pokazem pracy (m. in. spektakl „Taniec głupca – rzecz o poszukiwaniu” w reż. E. Jabłońskiej).

W międzyczasie odbyłam staż w Teatrze Psyche z Krakowa, w którym uczyłam się jak tworzyć teatr z osobami po kryzysie psychicznym, ukończyłam Podyplomowe Studium Arteterapii oraz Szkołę Trenerów Drama Way. Działania te wiązały się nie tylko z wykorzystaniem kompetencji psychologicznych, ale także narzędzi twórczych i artystycznych, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie narzędzi teatralnych w pracy z ludźmi.

Przez kilka lat współpracowałam z Akademią Sztuki i Kultury prowadząc warsztaty wakacyjne i cotygodniowe, a także inicjując i współtworząc z Piotrem Filonowiczem cykl warsztatów teatralnych skierowany do prowadzących grupy. Praca ta uświadomiła mi, że uczenie ludzi i stwarzanie przestrzeni dla ich teatralnej twórczości są czymś, co pasjonuje mnie na równi z twórczością własną.

W 2011 założyłam Pracownię Teatralną, w której zaczęłam regularnie organizować i prowadzić warsztaty teatralne oraz grupy spektaklowe.

Do tej pory pracowałam z dziećmi ze świetlicy środowiskowej, z osobami z niepełnosprawnością, nauczycielami, młodzieżą i dorosłymi zainteresowanymi teatrem. Realizowałam z nimi formy warsztatowe dot. teatru i dramy oraz przygotowywałam skończone formy teatralne, m.in. „Podróż do spełnionych marzeń czyli spacer piaskiem po morzu” (Warsztaty Terapii Zajęciowej), „Maria” (Grupa Teatralna Pomysły na sztuki), czytanie fragmentów książki „Kosmita” w połączeniu z warsztatami dramowymi (studenci UWM w Olsztynie). Praca ta pokazała mi, że potrzeba tworzenia jest w nas głęboko zakorzeniona, i że warto wpierać ludzi w jej realizowaniu.